Ortho-Arbo-Advies

Bedrijfsarbozorgverlening op een hoger niveau...

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Verzuimbegeleiding volgens Wet Verbetering Poortwachter

Als een werknemer ziek wordt, dient dat beoordeeld te worden door een bedrijfsarts, die vervolgens zal moeten vaststellen of er sprake is van verzuim door ziekte of gebrek, of door andere omstandigheden.

Ook dit spreekuur valt onder het medisch beroepsgeheim, echter de wet eist wèl dat er t.a.v. een aantal zaken gerapporteerd wordt naar de werkgever zodat werkgever en werknemer met behulp van een Plan van Aanpak een reïntegratietraject in gang kunnen zetten.

Deze ProbleemAnalyse dient helder, kort en bondig uiteen te zetten of er sprake is van ziekte of gebrek, of de werknemer adequaat behandeld wordt en wat eventuele interventie zou moeten behelzen, wat des persoon’s beperkingen zijn, wat het advies is ten aanzien van werkhervatting, en wat de prognose is.

Verder wordt zorg gedragen voor Bijstellingen van ProbleemAnalyses, Actueel Oordeel, Functionele Mogelijkheden Lijst, Ziek Uit Dienst verklaringen, vervroegde WIA/IVA verklaringen, overleg met Arbeidsdeskundige en Verzekeringsgeneeskundige of andere functionarissen van het UWV.
You are here: Diensten Verzuimbegeleiding