Ortho-Arbo-Advies

Bedrijfsarbozorgverlening op een hoger niveau...

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Mogelijkheden bedrijfsarts

In mijn opinie kan en zal een goede bedrijfsarts:

 • verzuimspreekuur doen
 • open spreekuur doen
 • PAGO en PMO verrichten
 • diverse keuringen verrichten
 • onderzoek aan mensen doen
 • een diagnose stellen
 • voorlichting geven
 • adviseren met betrekking tot arbeid en gezondheid
 • motiveren
 • adviezen geven met betrekking tot een snel en duurzaam hersteltraject bij ziekte (probleemanalyse)
 • SMT doen
 • bloedonderzoek opzetten en uitvoeren
 • andere vormen van biometrie opzetten
 • vaccinatiebeleid neerzetten en uitvoeren
 • verwijzingen doen naar de curatieve zorg
 • informatie opvragen en overleg voeren met huisartsen en medisch specialisten
 • een netwerk opzetten voor reïntegratie inspanningen vanuit het bedrijf (bijvoorbeeld FT psycholoog e.d. voor normale (= niet astronomische) tarieven)
 • eerste (en vaak tweede) hulp verlenen
 • werkplekbezoek doen
 • werkplekonderzoek doen
 • een zekere mate van kennis en inzicht hebben op de andere deskundigheidsterreinen van de arbozorg (veiligheidskunde, arbeidshygiëne, organisatiekunde)
 • vanuit zijn discipline een bijdrage leveren in de RIE, en deze (mede) aftekenen (afhankelijk van de grootte van het bedrijf)
 • overleg en meedenken met het bedrijf in daarvoor geëigende beleidszaken
 • overleg aansturing vinger aan de pols van andere deskundigen
 • een analytische denkwijze gebruiken om problemen te lijf te kunnen gaan
 • doordrongen zijn dat ten aanzien van het voorkomen van ongevallen een “worst case” bril onontbeerlijk is

 

Een goede bedrijfsarts zal daarvoor:

 • zo mogelijk op het bedrijfsterrein zitting hebben
 • bereid zijn te pionieren om goed functionerende dienst te leveren
 • bereid zijn mee te denken in het wel en wee van een bedrijf
 • betrokken zijn bij het wel en wee van het bedrijf en haar werknemers
 • goed contact onderhouden met de OR en diverse commissies
 • voldoende tijd nemen voor de contacten met werknemers
 • zal regelmatig over de werkvloer komen
 • gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van zijn deskundigheid
 • regelmatig overleg hebben met de werkgever
 • verstand hebben van ziekte- en herstelprocessen
 • liefst een achtergrond hebben van een paar jaar klinisch werk
 • contacten leggen met andere deskundigen
 • contacten leggen met curatieve zorg
 • afspraken maken voor opvang en aanpak van calamiteiten
 • deelnemen aan opleiding en onderhoud van bedrijfshulpverlening c.q. EHBO-groepen
You are here: Bedrijfsarts