Ortho-Arbo-Advies

Bedrijfsarbozorgverlening op een hoger niveau...

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zelfredzaamheid

Inleiding

Klachten van het houdings- en bewegingsapparaat kent iedereen wel in de vorm van pijn, stijfheid, zwelling en dergelijke. Het zijn in het algemeen goed te behandelen problemen, die niet zo heel veel aandacht nodig hebben om weer te verdwijnen. Zo nu en dan is het herstel wat minder voorspoedig en dan zoek je hulp bij een deskundige. Dat is meestal de huisarts, maar soms ook de specialist of de therapeut (fysio-, manueel-, Cesar-, Mensendieck-therapeut en zo meer). Dat heeft echter niet altijd tot gevolg dat de klacht dan snel verdwijnt. Integendeel, het wil desondanks wel eens chronische vormen aannemen.

Arbeidsongeschiktheid

Of je nou werknemer of werkgever bent, dit zijn problemen die voor alle partijen veel leed en ergernis betekenen. De directe pijn en hinder zijn natuurlijk voor degene die deze klachten ontwikkeld hebben. Maar ook de werkgever moet hieronder lijden. Hij heeft allereerst te kampen met discontinuïteit in het arbeidsproces, en moet daarnaast het loon doorbetalen. Verder brengt het een hoop rompslomp met zich mee: organisatorisch, maar vooral ook administratief. De werknemer moet begeleid worden in een reïntegratietraject, plannen maken, bijhouden, evalueren, en afwachten. Dat wachten neemt vaak veel tijd in beslag omdat diagnoses stellen vaak lang duurt, niet altijd de juiste diagnose gesteld wordt, en als er dan “helderheid” is op dat vlak er vaak gesteld wordt dat de klachten zullen blijven omdat het een proces is waaraan niets te doen valt ( bijvoorbeeld “slijtage”), of dat de behandeling vaak zonder resultaat blijft. En in de tussentijd loopt de teller door. Werknemer blijft tobben komt af en toe weer aan het werk, en blijft af en toe thuis.

Natuurlijk zijn beide partijen niet blij met deze situatie, uitzonderingen daargelaten.

Functionele problematiek

Ook als bedrijfsarts zie ik deze situatie vaak met lede ogen aan. Natuurlijk is het belangrijk dat er een harde diagnose gesteld wordt om toekomstig leed binnen de perken te houden. Een beetje vage rugklachten kunnen ook wijzen op een sluipend lelijk proces in ontwikkeling. Zulke dingen moeten worden uitgesloten. Maar het overgrote deel van de klachten betreft functionele problematiek, dat wil zeggen een onbalans tussen belasting en belastbaarheid – je hebt onvoldoende conditie om te doen wat je deed. Dat kan betekenen dat je fysieke conditie dermate slecht is dat jij persoonlijk bij je werk fysiek met grote regelmaat tekort schiet, het kan ook zijn dat het werk dermate zwaar is, dat ook mensen met een behoorlijk goede conditie fysiek tekort komen.

Dat is het werk van een bedrijfsarts. Alleen weten niet alle bedrijfsartsen niet evenveel van fysieke klachten.

Zelfhulp

Na jarenlang werkzaam geweest te zijn in binnen- en buitenland ben ik in de bedrijfsgezondheidszorg beland, waar ik de wrange vruchten van een te afwachtende  en demotiverende benadering van dit soort klachten bijna dagelijks pluk. Ik kan putten uit jarenlange ervaring met het weer op weg helpen van vastgelopen werknemers in het leef- en arbeidsproces van alledag. In wezen gaat het om een gebruiksaanwijzing van het eigen houdings- en bewegingsapparaat, waardoor met gezond verstand, trucjes en handigheidjes uit de praktijk en doorzettingsvermogen vrijwel alle functionele klachten in zulke banen geleid kunnen worden dat men weer normaal gebruik kan maken van eigen lijf en ledematen.

You are here: Zelfredzaamheid